ชื่อหนังสือ  
VECETABLE AND FRUIT GARVING แสดง 
หนังสือรวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราช เรื่อง จดจารพระมหากรุณาธิคุณ พร แสดง 
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่) แสดง 
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย แสดง 
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศีกราช 2556 แสดง 
เทพรัตนเมธี แสดง 
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์ แสดง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา แสดง 
สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๔ ปีคุณภาพครู แสดง 
ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ...กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม. แสดง 
จดหมายเหตุการจัดงาน ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ แสดง 
ราชสกุลวงศ์ แสดง 
กรุงศรีอยุธยาของเรา แสดง 
เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์อัครศิลปิน แสดง