รายละเอียดหนังสือ
เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์อัครศิลปิน
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อมรินทรืพริ้นติ้ง แอนด์ พับลิเคชั่น
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 759.9593
เลขเรียกหนังสือ : 759.9593 ท64
เลขผู้แต่ง: ท64
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเ ทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 143
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มีนาคม 2551
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1024795ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2024796ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3024797ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4024798ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
2ศิลปกรรม