รายละเอียดหนังสือ
สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๔ ปีคุณภาพครู
ผู้แต่ง : คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักพิมพ์ : สนง.ก.ค.ศ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :  ค14ส
เลขผู้แต่ง: ค14ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 194
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 พฤศจิกายน 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1039407ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระ