รายละเอียดหนังสือ
กรุงศรีอยุธยาของเรา
ผู้แต่ง : ศรีศักร วัลลิโภดม
สำนักพิมพ์ : บริษัท มังกรการพิมพ์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.33
เลขเรียกหนังสือ : 959.33 ศ17ก
เลขผู้แต่ง: ศ17ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2527
จำนวนหน้า: 129
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 กุมภาพันธ์ 2529
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
106392ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1กรุงศรีอยุธยา--ประวัติศาสตร์ไทย