รายละเอียดหนังสือ
เทพรัตนเมธี
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ...
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 929.709593
เลขเรียกหนังสือ : 929.709593 ส215ท
เลขผู้แต่ง: ส215ท
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 520
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 974-326-367-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 19 ธันวาคม 2549
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1024689ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-