รายละเอียดหนังสือ
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : ส.พลายน้อย
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.303
เลขเรียกหนังสือ : 959.303 ส16ส
เลขผู้แต่ง: ส16ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงุเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 512
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 350
เลข ISBN: 978-616-500-020-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 ธันวาคม 2553
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1033472ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2033473ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไทย--ประวัติศาสตร์--สารานุกรม