รายละเอียดหนังสือ
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร, กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.35
เลขเรียกหนังสือ : 959.35 ก17ก
เลขผู้แต่ง: ก17ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 289
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-283-068-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 พฤศจิกายน 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1039409ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พระราชวังบวรสถานมงคล,กรม (สมัยรัตน์โกสินทร์)