รายละเอียดหนังสือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : กรม...
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ก17พ
เลขผู้แต่ง: ก17พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 200
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-283-006-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 08 พฤษภาคม 2555
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1029529ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา---พระราชกรณียกิจ--สมุดภาพ