รายละเอียดหนังสือ
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศีกราช 2556
ผู้แต่ง : ส่งเสริมวัฒนธรรม,กรม
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 927.593
เลขเรียกหนังสือ : 927.593 ส12ส
เลขผู้แต่ง: ส12ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงุเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 288
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-543-248-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 กรกฏาคม 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1039706ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556