รายละเอียดหนังสือ
จดหมายเหตุการจัดงาน ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง : สำนักห
สำนักพิมพ์ : อมรินทรืพริ้นติ้ง แอนด์ พับลิเคชั่น
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ส215จ
เลขผู้แต่ง: ส215จ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 320
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-417-515-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 เมษายน 2555
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1029189ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***