รายละเอียดหนังสือ
เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : จุฬาภร์วลัยลักษณ์,เจ้าฟ้า.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ.
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิจุฬาภรณ์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :  จ49จ
เลขผู้แต่ง: จ49จ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเ ทพฯ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 145
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 399
เลข ISBN: 974-93768-1-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1027210ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์,เจ้าฟ้า.สมเด็จพระ.