รายละเอียดหนังสือ
ราชสกุลวงศ์
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร,สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 929.709593
เลขเรียกหนังสือ : 929.709593 ก17ร
เลขผู้แต่ง: ก17ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 296
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-417-594-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มกราคม 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1027076ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ราชสกุล--ไทย--กรุงรักตนโกสินทร์
2ราชสกุล