รายละเอียดหนังสือ
หนังสือรวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราช เรื่อง จดจารพระมหากรุณาธิคุณ พร
ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : ดาวกฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :  ส14ห
เลขผู้แต่ง: ส14ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 400
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-99974-112942-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1027207ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470--พระราชกรณียกิจ