รายละเอียดหนังสือ
ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ...กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม.
ผู้แต่ง : วัฒนธรรม,กระทรวง
สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 929.7
เลขเรียกหนังสือ : 929.7 ว113ป
เลขผู้แต่ง: ว113ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 384
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-393-367-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1027209ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1กัลยาณิวัฒนา,เจ้าฟ้า,สมเด็จพระพี่นางเธอ