รายละเอียดหนังสือ
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่)
ผู้แต่ง : ส.พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : รวมสาส์น
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.303
เลขเรียกหนังสือ : 959.303 ส16ส
เลขผู้แต่ง: ส16ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 492
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 974-9556-10-0
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 25 พฤศจิกายน 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1026874ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2026875ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3026876ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ประวัติศาสตร์ไทย--สารานุกรม