รายละเอียดหนังสือ
VECETABLE AND FRUIT GARVING
ผู้แต่ง : Nidda Hongwiwat
สำนักพิมพ์ : Sangdad Publishing
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 745.924
เลขเรียกหนังสือ : 745.924 V422
เลขผู้แต่ง: V422
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: Bamgkok
ปีที่พิมพ์: 1999
จำนวนหน้า: 192
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 690
เลข ISBN: 974-7162-60-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 สิงหาคม 2544
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1017366ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1VECETABLE
2FRUIT
3GARVING