ชื่อหนังสือ  
การประดิษฐ์งานกระจกสี แสดง 
หกทศรรษแห่งการสร้างสรรค์ ใต้ร่มพระบารมี แสดง 
สมุดภาพ ศิลปกรรมรามเกียรติ์ แสดง 
ช่างสิบหมู่ แสดง 
เอสเอ็มอี มีตำนาน แสดง 
ศัพทานุกรมโบราณคดี แสดง 
แจกัน ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ แสดง 
ศิลปกรรมร่วมสมััยนานาชาติ แสดง 
จดหมายเหตุประชาชน:ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ เล้ม ๑ แสดง 
๘๔ พระบรมสาธิสลักษณ์ ถวายพระพร พ่อของแผ่นดิน แสดง 
จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 1 แสดง 
จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แสดง 
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แสดง 
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แสดง 
ผ้าทอสองนที ผ้าเนื้อดี ผ้าเกาะยอ แสดง