รายละเอียดหนังสือ
ศัพทานุกรมโบราณคดี
ผู้แต่ง : ศิลปากร,กรม.กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 913.03
เลขเรียกหนังสือ : 913.03 ศ38ศ
เลขผู้แต่ง: ศ38ศ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 599
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-417-843-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1025674ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โบราณคดี