รายละเอียดหนังสือ
ศิลปกรรมร่วมสมััยนานาชาติ
ผู้แต่ง : เทศบาลนครสงขลา
สำนักพิมพ์ : เทศบาลนครสงขลา
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 704.9
เลขเรียกหนังสือ : 704.9 ท51ศ
เลขผู้แต่ง: ท51ศ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: สงขลา
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 132
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1024625ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศิลปกรรม