รายละเอียดหนังสือ
เอสเอ็มอี มีตำนาน
ผู้แต่ง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : บริษัท อาร์ต คลับ
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.041
เลขเรียกหนังสือ : 658.041 ธ15อ
เลขผู้แต่ง: ธ15อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงุเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 314
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-623-474-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 มีนาคม 2551
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1024834ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เศรษฐกิจพอเพียง (SME)
2วิสาหกิจขนาดกลาง
3วิสาหกิจขนาดย่อม