รายละเอียดหนังสือ
หกทศรรษแห่งการสร้างสรรค์ ใต้ร่มพระบารมี
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :  ก17ห
เลขผู้แต่ง: ก17ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 200
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-417-930-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1027199ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สถาปัตยกรรมไทย