รายละเอียดหนังสือ
จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่ม 1
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร, สำนักหอจดหมายแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 927.7593
เลขเรียกหนังสือ : 927.7593 ก17ก ล.1
เลขผู้แต่ง: ก17ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 558
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-283-098-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 กรกฏาคม 2557
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1039707ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภคินีเธอ,สมเด็จพระ.เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี