รายละเอียดหนังสือ
๘๔ พระบรมสาธิสลักษณ์ ถวายพระพร พ่อของแผ่นดิน
ผู้แต่ง : สุวิทย์ ใจป้อม
สำนักพิมพ์ : จีเอ็ม มัลติมีเดีย
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 929.7593
เลขเรียกหนังสือ : 929.7593 ส218ป
เลขผู้แต่ง: ส218ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 840
เลข ISBN: 978-616-7312-24-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 เมษายน 2555
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1029192ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว