รายละเอียดหนังสือ
ผ้าทอสองนที ผ้าเนื้อดี ผ้าเกาะยอ
ผู้แต่ง : เหล่ากาชาดสงขลา
สำนักพิมพ์ : เอสพริ้น 2004
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 746.41
เลขเรียกหนังสือ : 746.41 ห59ผ
เลขผู้แต่ง: ห59ผ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: สงขลา
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 373
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-7287-56-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 26 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053340ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ผ้าทอเกาะยอ