รายละเอียดหนังสือ
จดหมายเหตุประชาชน:ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ เล้ม ๑
ผู้แต่ง : สำนักหอจดหมายแห่งชาติ, กรมศิลปากร
สำนักพิมพ์ : สำนัก...
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 929.709593
เลขเรียกหนังสือ : 929.709593 ส215จ ล.1
เลขผู้แต่ง: ส215จ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงุเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 505
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-417-938-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1027204ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ,กรมหลวง,2466-2550