รายละเอียดหนังสือ
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ผู้แต่ง : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ค14จ ล.1
เลขผู้แต่ง: ค14จ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 612
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-283-073-0
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 พฤศจิกายน 2556
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1039417ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา