รายละเอียดหนังสือ
การประดิษฐ์งานกระจกสี
ผู้แต่ง : จิรวรรณ จงสมบูรณ์สุข
สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 748.50282
เลขเรียกหนังสือ : 748.50282 จ37ก
เลขผู้แต่ง: จ37ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 184
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-8062-24-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 พฤศจิกายน 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1027196ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จิตกรรมบนกระจก