รายละเอียดหนังสือ
แจกัน ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้แต่ง : เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 709.593
เลขเรียกหนังสือ : 709.593 ท51จ
เลขผู้แต่ง: ท51จ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรงเทพฯ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 149
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1027208ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศิลปกรรม
2ช่างสิบหมู่