ชื่อหนังสือ  
เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ แสดง 
"5ส"เพื่อความปลอดภัย แสดง 
"ถ้วนหน้า" หรือ "ช่วยคนจน" เส้นทางสู่อนาคตของโครงการ 30 บาท แสดง 
"ทวารวดี" : ต้นประวัติศาสตร์ไทย แสดง 
โลกวัฒนธรรมของอาหาร แสดง 
หางานในประเทศและต่างประเทศ แสดง 
"อย่ากัดกู" แสดง 
"อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" แสดง 
"ไอรักคืออะไร ?" แสดง 
007 ล่ามือปืน แสดง 
1,000 คำถาม Entrance แสดง 
1,000 ถาม - ตอบ ความรู้รอบตัว เล่มที่ 4 แสดง 
1,000 ถาม - ตอบ ความรู้รอบตัว เล่มที่ 3 แสดง 
1,000 ถาม - ตอบ ความรู้รอบตัว เล่มที่ 1 แสดง 
1,001 ปัญหาคอมพิวเตอร์ แสดง