รายละเอียดหนังสือ
สร้างเงินล้านจากงานออนไลน์
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจบรรจง
สำนักพิมพ์ : สมาร์ท ไลฟ์
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.872
เลขเรียกหนังสือ : 658.872 ส16ส
เลขผู้แต่ง: ส16ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 272
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 978-616-578-033-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 ตุลาคม 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053822ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
2053821ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
3053823ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
4053819ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
5053820ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การตลาดอินเทอร์เน็ต
2การพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์