รายละเอียดหนังสือ
1,000 ถาม - ตอบ ความรู้รอบตัว เล่มที่ 4
ผู้แต่ง : กวิน ซื่อแท้
สำนักพิมพ์ : เพเปอร์เวิลด์
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 030
เลขเรียกหนังสือ : 030 ก17ห ล.4
เลขผู้แต่ง: ก17ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 107
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: สหัสวรรษใหม่แห่งการเรียนรู้นำเด็กสู่โลกแห่งชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรม เล่มที่ 4
ราคาหน้าปก: 65
เลข ISBN: 974-90373-8-0
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 08 กันยายน 2547
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คำถามและคำตอบ
2ความรู้รอบตัว
3ความรู้ทั่วไป - คำถามและคำตอบ