รายละเอียดหนังสือ
1,000 คำถาม Entrance
ผู้แต่ง : นิตยสารวัฏจักรการศึกษา
สำนักพิมพ์ : วัฏจักรการศึกษา
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 378.105
เลขเรียกหนังสือ : 378.105 น34ห
เลขผู้แต่ง: น34ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2540
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 121 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1012698ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อุดมศึกษา-การสอบ
2การศึกษาขั้นสูง-การสอบ