รายละเอียดหนังสือ
100 Coffee dishes
ผู้แต่ง : Locke, Susan
สำนักพิมพ์ : Octopus Books Ltd.
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 641.5
เลขเรียกหนังสือ : 641.5 L8140
เลขผู้แต่ง: L8140
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: London
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 64 p.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 0-7064-1957-X
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
100445ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1COOKERY (BY COFFEE)