รายละเอียดหนังสือ
หัดพูดจีนกลาง 2 สำหรับผู้เริ่มต้น
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ :
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 495.1824
เลขเรียกหนังสือ : 495.1824
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 พฤศจิกายน 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA000239ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
2MA000240ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
3MA000241ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***