รายละเอียดหนังสือ
100 นักประพันธ์ไทย
ผู้แต่ง : ประทีป เหมือนนิล
สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาสน์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 920.4
เลขเรียกหนังสือ : 920.4 ป17ห
เลขผู้แต่ง: ป17ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 479
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 974-8267-78-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 กันยายน 2544
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1017708ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2017709ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3020641ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นักประพันธ์ -- ไทย -- ชีวประวัติ