รายละเอียดหนังสือ
100 Idea โรแมนติก การห่อของขวัญให้คนรัก
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการเฉพาะกิจ Japan-I dol
สำนักพิมพ์ : ม.ป.ท.
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 745.54
เลขเรียกหนังสือ : 745.54 ก19ห
เลขผู้แต่ง: ก19ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ม.ป.ท.
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 63
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 974-90845-2-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 24 พฤศจิกายน 2553
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1031220ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2031221ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3031222ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การห่อของขวัญ