รายละเอียดหนังสือ
"ไอรักคืออะไร ?"
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 910.4
เลขเรียกหนังสือ : 910.4 ท56อ
เลขผู้แต่ง: ท56อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 207
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 100
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 กุมภาพันธ์ 2538
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
111385ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จีน,สาธารณรัฐประชาชน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
2มองโกเลีย,สาธารณรัฐประชาชน-...