รายละเอียดหนังสือ
10 เทคนิคการถ่ายภาพ
ผู้แต่ง : สุรเดช วงศ์สินหลั่ง
สำนักพิมพ์ : ศรีเอทคอม
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 778
เลขเรียกหนังสือ : 778 ส47ส
เลขผู้แต่ง: ส47ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
วรวุฒิ วีระชิงไชย
สถานที่พิมพ์: ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 127
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤศจิกายน 2543
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1016127ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2016205ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การถ่ายภาพ