รายละเอียดหนังสือ
บนเส้นทางหนังสือพิมพ์
ผู้แต่ง : สมบูรณ์ วรพงษ์
สำนักพิมพ์ : มติชน
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 070.172
เลขเรียกหนังสือ : 070.172 ส16บ
เลขผู้แต่ง: ส16บ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 294
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 978-974-02-0174-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1037182ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2037181ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นักหนังสือพิมพ์
2หนังสือพิมพ์ -- จรรยาบรรณ