รายละเอียดหนังสือ
1,001 ปัญหาคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : โคแมนโด, คิม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 004.076
เลขเรียกหนังสือ : 004.076 ค86ห
เลขผู้แต่ง: ค86ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
มงคล มงคลธนานนท์,ผู้แปล
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2538
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 1032 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 585
เลข ISBN: 974-512-644-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1014229ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คอมพิวเตอร์-คำถามและคำตอบ