รายละเอียดหนังสือ
100 Casserole Dishes
ผู้แต่ง : Coroxford, Barbara
สำนักพิมพ์ : Octopus Books
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 641.5
เลขเรียกหนังสือ : 641.5 C9530
เลขผู้แต่ง: C9530
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: London
ปีที่พิมพ์: 1982
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 64 p.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 267
เลข ISBN: 0-7064-1767-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1E00441ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Cookery-Casserole