รายละเอียดหนังสือ
100 Italian dishes
ผู้แต่ง : Lioyd-Davies, Victoria
สำนักพิมพ์ : Octopus Books Ltd.,
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 641.545
เลขเรียกหนังสือ : 641.545 L7640
เลขผู้แต่ง: L7640
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: London
ปีที่พิมพ์: 1983
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 64 p.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 267
เลข ISBN: 0-7064-1929-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1E00442ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1COOKERY,ITALIAN