ชื่อหนังสือ  
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ แสดง 
15 th Anniversary the Thai Tapioca Flour Industries Trade.. แสดง 
16 นายกรัฐมนตรีไทย แสดง 
163 โจทย์ปัญหาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก แสดง 
ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จ แสดง 
18 มงกุฎ แสดง 
18-24 ส.ค. 32 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แสดง 
18-24 ส.ค. 35 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แสดง 
18-24 ส.ค. 35 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แสดง 
18-24 ส.ค. 39 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แสดง 
19 เคล็บลับ สู่ความสำเร็จ แสดง 
นักเลงปืนนิรนาม แสดง 
20 กระทรวงยุคใหม่ Thailand (เล่ม 1) แสดง 
20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ไทย แสดง 
20 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แสดง