รายละเอียดหนังสือ
15 th Anniversary the Thai Tapioca Flour Industries Trade..
ผู้แต่ง : สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
สำนักพิมพ์ : ม.ป.ท.
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 338.1
เลขเรียกหนังสือ : 338.1 ส16F
เลขผู้แต่ง: ส16F
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ม.ป.ท.
ปีที่พิมพ์: มปป.
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 71 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
110823ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง