รายละเอียดหนังสือ
20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ไทย
ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 332.6
เลขเรียกหนังสือ : 332.6 ต17ย
เลขผู้แต่ง: ต17ย
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2538
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 111 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
111632ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-การบริหาร