รายละเอียดหนังสือ
16 นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่ง : บุญทรง สราวุธ
สำนักพิมพ์ : เสริมวิทย์บรรณาคาร
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 บ43ส
เลขผู้แต่ง: บ43ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2530
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 352 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 60
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไทย-นายกรัฐมนตรี-ชีวประวัติ