รายละเอียดหนังสือ
163 โจทย์ปัญหาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ผู้แต่ง : ยืน ภู่วรวรรณ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 004.076
เลขเรียกหนังสือ : 004.076 ย35ห
เลขผู้แต่ง: ย35ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2538
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 200 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN: 974-512-237-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1014744ว่าง จอง
2014745ว่าง จอง
3014746ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คอมพิวเตอร์-คำถามและคำตอบ