รายละเอียดหนังสือ
ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จ
ผู้แต่ง : นโปเลียน ฮิลล์, ดร.
สำนักพิมพ์ : เดอะเกรทไฟน์อาร์ท
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 158
เลขเรียกหนังสือ : 158 น15ป
เลขผู้แต่ง: น15ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ปสงค์อาสา,แปล
สถานที่พิมพ์: กรุงเ ทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 752
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 850
เลข ISBN: 978-616-7882-05-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053659ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ปรัชญา