รายละเอียดหนังสือ
18 มงกุฎ
ผู้แต่ง : ธรรมรัตน์
สำนักพิมพ์ : สุภาพ
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 364.16
เลขเรียกหนังสือ : 364.16 ธ17ส
เลขผู้แต่ง: ธ17ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: มปป.
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 160 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 20
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
105724ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การฉ้อโกง