รายละเอียดหนังสือ
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
สำนักพิมพ์ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 371.102
เลขเรียกหนังสือ : 371.102 ท38ว
เลขผู้แต่ง: ท38ว
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 109
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN: 974-13-1570-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 26 กรกฏาคม 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018379ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การสอน